Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia udziela świadczeń zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. W Poradni prowadzona jest zarówno terapia zachowawcza, jak również terapia zabiegowa w zakresie tzw. „małej chirurgii”. Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, w sali zabiegowej wyposażonej w instrumentarium chirurgiczne oraz aparat do elektrokoagulacji.

Świadczenia realizowane w ramach poradni: 

  • Porady z zakresu schorzeń chirurgicznych (diagnostyka, leczenie),
  • Zabiegi z zakresu małej chirurgii: usuwanie zmian skórnych – kaszaki, brodawki, tłuszczaki, torbiele, zmiany błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką (badanie histopatologiczne),
  • Kwalifikacja pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych,
  • Kontynuacja leczenia poszpitalnego,
  • Opieka pooperacyjna: zmiana opatrunków, usunięcie szwów, kontrole po zabiegach.

 

Lekarze:

  • Dr n. med. Łukasz Strzępek
  • dr hab. Piotr Skotnicki

 

Rejestracja pacjentów:

od poniedziałku do piątku

8:00-16:00

– telefonicznie pod nr  …

– poprzez e-mail …

– osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Skip to content