Poradnia żywieniowa

Poradnia żywieniowa

Poradnia Żywieniowa prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych, która obejmuje:

 • Kwalifikacje pacjenta do żywienia dojelitowego w warunkach domowych
 • Wytworzenia sztucznego dostępu żywieniowego
 • Ustalenie planu leczenia
 • Szkolenie z zakresu opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego w przypadku żywienia dojelitowego, dożylnego w przypadku żywienia pozajelitowego oraz podaży i przechowywania diet
 • Monitorowanie stanu pacjenta podczas wizyt kontrolnych
 • Wykonanie cyklicznych badań kontrolnych zgodnie z terminarzem lub częściej w razie potrzeby
 • Dostarczanie leków, preparatów, sprzętu do domu pacjenta
 • Zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań związanych z leczeniem żywieniowym
 • Pomoc z transportem pacjenta do ośrodka w przypadku hospitalizacji związanej z prowadzonym leczeniem żywieniowym
 • Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunem.

 

Lekarze:

 • Dr n. med. Łukasz Strzępek
 • Dr Kazimierz Rajda

 

Rejestracja pacjentów:

 

od poniedziałku do piątku

8:00-16:00

– telefonicznie pod nr 508 433 494

– poprzez e-mail clz@medicanpharm.com

– osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Skip to content