Apteka szpitalna

Apteka Szpitalna zaopatruje Centrum Leczenia Żywieniowego oraz pozostałe jednostki i szpitale w produkty lecznicze i wyroby medyczne, w zakresie m.in. 
Utrzymywania i właściwego przechowywania zapasów leków i artykułów sanitarnych
Nadzoru nad przekazywaniem i dystrybucją leków do oddziałów i szpitali
Udzielania stosownego wsparcia medycznego pozostałemu personelowi medycznemu
Udziału w racjonalizacji farmakoterapii oraz w monitorowaniu działań niepożądanych produktów medycznych
Prowadzenia Pracowni żywieniowej oraz  fizykochemicznej i mikrobiologicznej
W ramach Apteki szpitalnej funkcjonuje Pracownia żywieniowa oraz Laboratorium Badań Żywności z pracownią fizykochemiczną i mikrobiologiczną.

Skontaktuj się

Tel. 
Skip to content