LABORATORIUM

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla producentów żywności i firm farmaceutycznych oraz podmiotów związanych z obrotem żywnością i produktami leczniczymi.

Monitorowanie bezpieczeństwa żywności, wszelkiego rodzaju suplementów diety oraz produktów leczniczych wymaga ciągłej kontroli na każdym etapie łańcucha ich powstawania, począwszy od produkcji podstawowej poprzez magazynowanie, transport aż do sprzedaży dla konsumenta końcowego.

PANEL BADAŃ

Profil zanieczyszczeń

Badania pozostałości pestycydów i mykotoksyn

Badania czystości mikrobiologicznej

Badania pozostałości rozpuszczalników

Badania zawartości terpenów

Profil kannabinoidów

Nasze laboratorium wykonuje badania jakości produktów spożywczych i leczniczych odpowiadające potrzebom własnym producentów oraz wymogom organów kontroli w zakresie żywności i standardów GMP.
Laboratorium Badań Żywności

Laboratorium Badań Żywności wykonywane są analizy surowców, półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych. Żywność́ i pasze sprawdzane są̨ w zakresie zanieczyszczeń́ fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Oferta

Nasz oferta zawiera pełny zakres badań fizykochemicznych i  mikrobiologicznych:

  • żywności,
  • produktów leczniczych,
  • kosmetyków

oraz dodatkowe analizy wynikające z procesu pozyskiwania surowca roślinnego.

Skip to content