PROJEKT

„Rozwój firmy Medican Pharm poprzez opracowanie metody produkcji i stosowania nowego produktu w postaci doustnego żelu zawierającego substancję czynną THC.”

Medican Pharm Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

Wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym oraz krajowym dzięki:

– przeprowadzeniu prac badawczych przez odpowiednią jednostkę naukową, pozwalających na opracowanie nowego produktu

– rozbudowie zaplecza infrastrukturalnego firmy poprzez zakup nowych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu opracowanego w toku prac badawczych

– wprowadzeniu na rynek nowego produktu w postaci doustnego żelu zawierającego substancję czynną THC, co stanowić będzie bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe

– dynamicznemu skokowemu wzrostowi sprzedaży dzięki skutecznemu kreowaniu marki firmy i referencjom od zadowolonych klientów, którzy będą mogli polecić produkty Wnioskodawcy innym podmiotom oraz dzięki atrakcyjności i unikatowości oferty

Planowane efekty:

-wdrożenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnego produktu w postaci doustnego żelu zawierającego substancję czynną THC.

Termin realizacji:                       01.01.2022 – 30.06.2023

Wartość projektu:                      515 185,50 PLN

Kwota dofinansowania:           356 022,50 PLN

Skip to content