O NAS

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom w zakresie zapotrzebowania na specjalistyczne produkty i leczenie żywieniowe, oraz rosnące problemy związane z zaburzeniami oddychania stworzyliśmy nowoczesne Centrum Wspomagania Żywieniowego i Oddechowego – Medican. Odpowiednie, zdrowe żywienie i oddychanie są bowiem często podstawową metodą leczenia wielu chorób, zalecaną zwłaszcza w kontekście leczenia chirurgicznego czy onkologicznego również wówczas, gdy konieczne jest stosowanie leków takich jak chemioterapia. Szczególnie jest to istotne w kontekście rozwoju chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa. Koniecznym staje się zatem wdrażanie coraz wyższych standardów opieki medycznej.

Celem i misją Medican jest zatem leczenie w zakresie problemów żywieniowych poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów do leczenia żywieniowego, a także zapobieganie problemom oddechowym poprzez mechaniczne wsparcie procesów oddychania. Nasze produkty dedykujemy osobom starszym, w przebiegu chorób geriatrycznych czy paliatywnych oraz pacjentom chorującym na jakiekolwiek inne schorzenia, w tym noworodkom z zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi.

Medican – Centrum Wspomagania Żywieniowego i Oddechowego prowadzi kompleksową opiekę nad pacjentami w zakresie:

 • żywienia dojelitowego,
 • żywienia pozajelitowego, oraz
 • wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej,
 • wentylacji mechanicznej inwazyjnej.

Ponadto oferujemy specjalistyczne konsultacje w zakresie leczenia żywieniowego, w tym:

 • suplementacji żywieniowej przed planowanym leczeniem chirurgicznym i onkologicznym oraz w chorobach przewodu pokarmowego, zaburzeniach wchłaniania, zespole krótkiego jelita, chorobach nowotworowych, powikłaniach jelitowych po radioterapii,
 • diagnostyki utraty masy ciała i niedożywienia,
 • kwalifikacji do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta to świadczenie medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Nasze świadczenia przeznaczone są zarówno dla pacjentów, którzy nie mogą prawidłowo lub wystarczająco odżywiać się drogą doustną, co zagraża niedożywieniem, lub nie mogą prawidłowo oddychać bez odpowiedniego wsparcia mechanicznego.

Obecnie żywienie pozajelitowe i dojelitowe oraz wentylacja mechaniczna są powszechnie stosowane w wielu szpitalach w Polsce jak i na świecie, ale pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu mogą również zostać objęci taką opieką w warunkach domowych.

W ramach Centrum wspomagania żywieniowego i oddechowego Medican dysponujemy nowoczesną Pracownią żywieniową, oraz Pracownią wentylacji mechanicznej, a także Apteką SzpitalnąLaboratorium Badań Żywności (pełnoprofilowa pracownia fizykochemiczna i mikrobiologiczna), spełniającymi standardy Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Laboratorium

Podczas współpracy zapewniamy:

 • Indywidulane podejście do każdego pacjenta i klienta
 • Pomoc w przygotowaniu receptury i dobór surowców
 • Wsparcie merytoryczne
 • Analitykę laboratoryjną
 • Obsługę logistyczną i transportową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami!

Skip to content