ODDZIAŁ LECZENIA ŻYWIENIOWEGO

Oddział świadczy kompleksowe usługi w zakresie opieki nad pacjentem żywionym dojelitowo i pozajelitowo, które obejmują:

 • Kwalifikacje pacjenta do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego
 • Ustalenie planu leczenia
 • Wytworzenia sztucznego dostępu żywieniowego
 • Szkolenie z zakresu opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego – w przypadku żywienia dojelitowego, do dostępu dożylnego – w przypadku żywienia pozajelitowego oraz podaży i przechowywania diet
 • Monitorowanie stanu pacjenta podczas wizyt kontrolnych
 • Wykonanie cyklicznych badań kontrolnych zgodnie z terminarzem lub częściej w razie potrzeby
 • Dostarczanie leków, preparatów, sprzętu do domu pacjenta
 • Pomoc z transportem pacjenta do ośrodka w przypadku hospitalizacji związanej z prowadzonym leczeniem żywieniowym
 • Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunem.

Żywienie pozajelitowe

Żywienie pozajelitowe polega na dostarczeniu wszelkich substancji odżywczych, niezbędnych organizmowi, drogą dożylną. Żywienie to kierowane jest do pacjentów, u których dostęp do przewodu pokarmowego jest utrudniony, przez co całkowicie niemożliwe lub niewystarczające staje się żywienie drogą przewodu pokarmowego. Wdrożenie terapii żywieniowej poprawia stan ogólny pacjenta, przez co zwiększa szanse powodzenia leczenia choroby podstawowej oraz znacznie poprawia komfort życia podczas trudnego okresu choroby i rekonwalescencji.

Żywienie dojelitowe

Żywienie dojelitowe pozwala na dostarczenie niezbędnych składników odżywczych do wycieńczonego chorobą organizmu. Żywienie to wykorzystywane jest głównie wśród pacjentów, u których karmienie w sposób naturalny jest utrudnione bądź niemożliwe. Niewątpliwą zaletą przy zastosowaniu żywienia dojelitowego jest brak nadwyrężenia górnej części przewodu pokarmowego i przełyku.

Realizacja świadczeń w Oddziale Leczenia Żywieniowego

Żywienie pozajelitowe

 1. Pacjent zostaje przyjęty na oddział celem kwalifikacji, wytworzenia dostępu do żyły centralnej, ustalenia zapotrzebowania i doboru odpowiedniego składu mieszaniny odżywczej .
 2. W trakcie hospitalizacji pacjent i/lub opiekun zostaje przeszkolony w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia żywienia pozajelitowego, między innymi: przechowywania i przygotowania mieszanin do żywienia pozajelitowego, posługiwania się cewnikiem żylnym oraz rozpoznawaniu powikłań.
 3. Po wyjściu ze szpitala Pacjent otrzymuje – raz w tygodniu, gotowe worki zawierające mieszaniny odżywcze, bezpośrednio do swojego domu. Mieszanina odżywcza podawana jest w czasie kilkunastu godzin (w zależności od rodzaju diety, stanu chorego), zwykle w godzinach nocnych.
 4. Ponadto Pacjentowi dostarczane są regularnie materiały medyczne oraz środki do dezynfekcji niezbędne do prowadzenia terapii w domu.
 5. Pacjent pozostaje w stałym kontakcie z zespołem medycznym, mając do dyspozycji całodobowy numer infolinii.
 6. Co najmniej raz na 3 miesiące Pacjent ma kontrolną wizytę w Poradni żywieniowej.

 

Kwalifikacja do żywienia pozajelitowego odbywa się wyłącznie na oddziale!

Żywienie dojelitowe

 1. Kwalifikacja w zależności od stanu zdrowia pacjenta może odbyć się w domu pacjenta, w poradni żywieniowej lub w takcie pobytu na oddziale, gdzie zostaje ustalany plan leczenia, dobór odpowiedniej diety przemysłowej.
 2. W trakcie wizyty kwalifikacyjnej pacjent i/lub opiekun zostaje przeszkolony w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia żywienia dojelitowego, między innymi: przechowywania, przygotowania, podaży diety. Szkolenie z zakresu opieki nad wytworzonym dostępem do przewodu pokarmowego.
 3. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące z pobraniem kompletu badań.
 4. Zapewniamy regularne dostarczanie pacjentowi diet i materiałów medycznych niezbędnych do prowadzenia terapii żywieniowej.
 5. Pacjent pozostaje w stałym kontakcie z zespołem żywieniowym, mając do dyspozycji całodobowy numer infolinii.
Kwalifikacja do żywienia pozajelitowego i dojelitowego

Zgłoszenie pacjenta na oddział:

(poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 15:00)

 1. telefonicznie pod nr 508 433 494
 2. poprzez e-mail biuro@medicanpharm.com
 3.  osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Kwalifikacja do żywienia dojelitowego może odbyć się:

 • w Oddziale Żywienia Klinicznego
 • w Poradni żywieniowej
 • w domu pacjenta.
Skip to content